Dr. Alexis Zrimec je eden najbolj izkušenih slovenskih svetovalcev za prenos inovacij, tehnologij in drugih rezultatov raziskovalnega dela na trg. Je direktor tehnološkehga oddelka in mednarodnih programov na Centru odličnosti Polimat.

Alexis Zrimec je bil gost na 3. Startup Cafeju.