Dr. Špela Stres je vodja Centra za inovacije in prenos tehnologij na IJS, pobudnico sodelovanja IJS s Technology Transfer odelkom v CERN-u, in predsednica Združenja profesionalcev za prenos tehnologije Slovenije, SI-TT.

Špela Stres je bila gostja na 4. Startup Cafeju.