Vlado Miloševič je ustanovitelj Zavoda za zagon malega gospodarstva s pomočjo množičnega financiranja, ZMAG.